ที่อยู่กลุ่มเกษตรกร : สรุปรายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย

รายงานแบ่งตามเขตตรวจราชการ /จังหวัด          ทั้งหมด- - >7,339 กลุ่ม
ที่
ชื่อกลุ่มเกษตรกร
สถานที่ตั้ง
จำนวนสมาชิก
สถานะ
47
กลุ่มเกษตรกรทำนาผาจุก
29 หมู่ 3 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000 โทร. 0 1887 6462
 134
 ดำเนินการ
48
กลุ่มเกษตรกรทำนาหาดกรวด
หมู่ 2 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
 184
 ดำเนินการ
49
กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าเซ่า
หมู่ 5 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
 321
 ดำเนินการ
50
กลุ่มเกษตรกรทำนางิ้วงาม
หมู่ 6 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
 169
 ดำเนินการ
51
กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำริด
หมู่ 2 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
 205
 ดำเนินการ
52
กลุ่มเกษตรกรทำนาหาดงิ้ว
124 หมู่ 2 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000 โทร. 0 5544 6030
 196
 ดำเนินการ
53
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านด่าน
26 หมู่ 1 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
 124
 ดำเนินการ
54
กลุ่มเกษตรกรทำนาวังกะพี้
64 หมู่ 5 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53170 โทร. 0 6119 7533
 394
 ดำเนินการ
55
กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังดิน
37 หมู่ 1 ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000 โทร. 0 5541 0093
 331
 ดำเนินการ
56
กลุ่มเกษตรกรทำสวนฝายหลวง
102 หมู่ 2 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130 โทร. 0 5545 0531
 107
 ดำเนินการ
57
กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่พูล
86 หมู่ 13 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130 โทร. 0 5545 7015
 92
 ดำเนินการ
58
กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งยั้ง
อบต.ทุ่งยั้ง หมู่ 10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53210 โทร. 0 1474 5085
 143
 ดำเนินการ
59
กลุ่มเกษตรกรทำนาชัยจุมพล
หมู่ 3 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130 โทร. 0 5543 1712
 517
 ดำเนินการ
60
กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่ล้อม
61 หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120 โทร. 0 9960 4263
 272
 ดำเนินการ
61
กลุ่มเกษตรกรทำนาด่านแม่คำมัน
หมู่ 1 อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53210 โทร. 0 9062 7762
 87
 ดำเนินการ

<<ไปหน้าก่อน ( Back )>> <<ไปหน้าถัดไป ( Next )>> หน้าที่ 104 / 497


ไปที่ หมายเลข หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | More