รายงานความสมบูรณ์การบันทึกข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
ปีข้อมูล : 2556    รอบการบันทึก : 1 มกราคม 2557
จังหวัด :  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2

 การบันทึกข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ บันทึกเฉพาะกลุ่มอาชีพที่มีสถานะ ดำเนินธุรกิจ , ดำเนินธุรกิจเป็นครั้งคราว

ลำดับที่ อำเภอ กลุ่มอาชีพ  สถานะ  ประเด็นการบันทึกข้อมูล
ข้อมูล
ทั่วไป
ข้อมูล
บริหารจัดการ
ข้อมูล
ผลิตสินค้า
ข้อมูล
จำหน่ายสินค้า
ข้อมูล
บริหารเงินทุน
ข้อมูล
เชื่อมโยง
เครือข่าย
 1  เขตคลองสามวา  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรายกองดิน  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 2  เขตคลองสามวา  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจพัฒนา  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 3  เขตคลองสามวา  กลุ่มอาชีพทุ่งรวงทอง  หยุดดำเนินการ             
 4  เขตคลองสามวา  กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบางชัน  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 5  เขตคลองสามวา  กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรลำกระดาน  หยุดดำเนินการ             
 6  เขตคลองสามวา  กลุ่มอาชีพแม่บ้านมีนบุรี  หยุดดำเนินการ             
 7  เขตคันนายาว  กลุ่มอาชีพชื่นกมล  หยุดดำเนินการ             
 8  เขตคันนายาว  กลุ่มอาชีพหินประดับ  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 9  เขตจตุจักร  กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผ้าห่มไทยและสิ่งทอ  หยุดดำเนินการ             
 10  เขตจตุจักร  กลุ่มอาชีพผ้าห่มไทยเบเกอรี่  หยุดดำเนินการ             
 11  เขตจตุจักร  กลุ่มอาชีพไม้ หิน ดินเผา  หยุดดำเนินการ             
 12  เขตดอนเมือง  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูป  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 13  เขตดอนเมือง  กลุ่มอาชีพแม่บ้านทับทิมทอง  หยุดดำเนินการ             
 14  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพกล้วยแปรรูป  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 15  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพขนมไทยหาบเร่  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 16  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพถักเย็บเสื้อผ้า  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 17  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 18  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพแม่บ้านโชคชัยร่วมมิตร  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 19  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพแม่บ้านดินแดง 1  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 20  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพแม่บ้านดินแดง 2  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 21  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพแม่บ้านแฟลต 13 ห้วยขวาง  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 22  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพเยาวชนสหกรณ์ผลิตขนมปัง  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 23  เขตดินแดง  กลุ่มอาชีพริเริ่ม - แรกแย้ม  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 24  เขตบางกะปิ  กลุ่มอาชีพกล้วยไม้  หยุดดำเนินการ             
 25  เขตบางกะปิ  กลุ่มอาชีพนูรุ้ลพัฒนา  หยุดดำเนินการ             
 26  เขตบางเขน  กลุ่มอาชีพปลูกผักเพาะเห็ด  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 27  เขตบางเขน  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แก้วประดิษฐ์  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 28  เขตบางเขน  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 29  เขตบางเขน  กลุ่มอาชีพแหนม น้ำพริก แจ่วบอง  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 30  เขตบางนา  กลุ่มสตรีสหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 31  เขตบางนา  กลุ่มอาชีพสหกรณ์เคหสถานร่วมใจบางนา  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 32  เขตบึงกุ่ม  กลุ่มสตรีสหกรณ์เคหสถานนวมินทร์บุญส่ง  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 33  เขตบึงกุ่ม  กลุ่มสตรีสามัคคีชุมชนพัฒนา  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 34  เขตบึงกุ่ม  กลุ่มอาชีพดอกรักสานสัมพันธ์  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 35  เขตบึงกุ่ม  กลุ่มอาชีพรุ่นใหม่นวมินทร์  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 36  เขตบึงกุ่ม  กลุ่มอาชีพสมุนไพรแปรรูป  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 37  เขตประเวศ  กลุ่มอาชีพแม่บ้านมิตรภาพพัฒนา  หยุดดำเนินการ             
 38  เขตประเวศ  กลุ่มอาชีพสหกรณ์เคหสถานเฟื่องฟ้าพัฒนา  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 39  เขตพระโขนง  กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 40  เขตมีนบุรี  กลุ่มอาชีพอุปกรณ์ตกแต่ง  หยุดดำเนินการ             
 41  เขตลาดกระบัง  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลวงแพ่ง(วัดราชโกษา)  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 42  เขตลาดกระบัง  กลุ่มแม่บ้านทับยาว  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 43  เขตลาดกระบัง  กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดวงพิทักษ์ร่มเกล้า  หยุดดำเนินการ             
 44  เขตลาดพร้าว  กลุ่มอาชีพเครดิตยูเนี่ยนลาดพร้าวก้าวหน้า  หยุดดำเนินการ             
 45  เขตวังทองหลาง  กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 46  เขตวังทองหลาง  กลุ่มอาชีพผดุงอิสลาม  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 47  เขตวังทองหลาง  กลุ่มอาชีพร่วมด้วยช่วยกัน  หยุดดำเนินการ             
 48  เขตวังทองหลาง  กลุ่มอาชีพลำสาลี  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 49  เขตสวนหลวง  กลุ่มมุสลิมสวนหลวง  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 50  เขตสะพานสูง  กลุ่มสหกรณ์สตรีแม่บ้านบางกะปิ  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 51  เขตสะพานสูง  กลุ่มอาชีพ ชสค.  หยุดดำเนินการ             
 52  เขตสะพานสูง  กลุ่มอาชีพอรุณพูลทรัพย์  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 53  เขตสายไหม  กลุ่มอาชีพเยาวชน  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 54  เขตสายไหม  สหกรณ์สหชุมชน  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 55  เขตหนองจอก  กลุ่มกอเรียขนมไทย  หยุดดำเนินการ             
 56  เขตหนองจอก  กลุ่มแม่บ้านเกษตรคลองสิบ  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 57  เขตหนองจอก  กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกก  หยุดดำเนินการ             
 58  เขตหนองจอก  กลุ่มสตรีแม่บ้านทำดอกไม้จันทน์  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 59  เขตหนองจอก  กลุ่มสตรีสหกรณ์ 93  หยุดดำเนินการ             
 60  เขตหนองจอก  กลุ่มสตรีสหกรณ์เคหสถานชุมชน 93  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 61  เขตหนองจอก  กลุ่มอาชีพไข่เค็มหนองจอก  หยุดดำเนินการ             
 62  เขตหนองจอก  กลุ่มอาชีพถักเปียผักตบชวา  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 63  เขตหนองจอก  กลุ่มอาชีพทำไข่เค็มกระยาสารท  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 64  เขตหนองจอก  กลุ่มอาชีพธนาคารขยะ  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 65  เขตหนองจอก  กลุ่มอาชีพบัวนิมิตร  หยุดดำเนินการ             
 66  เขตหนองจอก  กลุ่มอาชีพโรตีสายไหม  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 67  เขตหนองจอก  กลุ่มอาชีพลำบุหรี่พวง  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 68  เขตหลักสี่  กลุ่มเกษตรกรทำสวนตลาดบางเขน  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 69  เขตหลักสี่  กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์  แจ้งยกเลิกกลุ่มคืนเงินเข้าคลังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว             
 70  เขตหลักสี่  กลุ่มอาชีพอนุรักษ์หัตถกรรม  หยุดดำเนินการ             
 71  จตุจักร  กลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้าชายคลองเสนา  หยุดดำเนินการ             
 72  สะพานสูง  กลุ่มพลอยรวีฝ้ายแกมไหม  หยุดดำเนินการ             
 73  หนองจอก  กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกรกระทุ่มราย  หยุดดำเนินการ             

 หมายเหตุ :   ข้อมูลเรียงลำดับตามชื่ออำเภอ และชื่อกลุ่มอาชีพ
  ข้อมูล ณ วันที่   17 กันยายน 2557   เวลา : 9:57:00ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ??? 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th